Noțiuni

Atribut

Componentă informaţională care descrie Utilizatorul final, proprietăţile şi rolurile în Organizaţie membru.

Manager Atribute

Organizaţie responsabilă pentru managementul Atributelor adiţionale pentru Utilizatorul final al Organizaţiei membru.

Autentificare

Procesul de validare a identităţii Utilizatorului existent.

Autorizare

Procesul de acordare sau refuzare a drepturilor de acces la un serviciu pentru Utilizator autentificat.

Identitate digitală

Set de informaţie atribuită unui Utilizator final. Identitatea digitală constă din Atribute. Este emisă și gestionată de o Organizație membru și zero sau mai mulţi Manageri de Atribute în baza identificării Utilizatorului final.

Utilizator final

Orice persoană fizică afiliată la o Organizație membru, de exemplu, angajat, cercetător sau student, fiind utilizator de serviciu unui furnizor de servicii.

Federaţie

Federație de identitate. O asociație de Organizații membre în colaborare, cu schimb de informaţie despre utilizator în scopul partajării resurselor informaţionale.

Operator Federaţie

Organizație responsabilă pentru funcționarea și dezvoltarea infrastructurii pentru autentificare și autorizare și furnizarea serviciilor AAI membrilor Federației.

Membru Federaţie

Organizație care a aderat la Federație acceptînd politica de activitate a Federației, prin semnarea unui acord de colaborare. În cadrul Federației, un membru Federației poate activa ca Furnizor de Identitate și/sau un Furnizor de Servicii și/sau Manager Atribute.

Furnizor de Identitate

Organizația cu care este afiliat Utilizatorul final. Acesta este responsabil pentru autentificarea Utilizatorului final și gestionarea datelor de Identitate digitală a Utilizatorilor finali.

Furnizor de Servicii

Organizația responsabilă pentru oferirea Utilizatorului final serviciul spre utilizare. Furnizorii de servicii se bazează pe rezultatele autentificării și atributele care Furnizorul de Identitate și Managerul Atribute prestează pentru utilizatorii finali.

Interfederaţie

Colaborare voluntară a două sau mai multe Federații de identitate, pentru a permite Utilizatorilor finali dintr-o Federație de identitate accesul către  Furnizorii de servicii într-o altă Federație de identitate.

Management de Identitate

Procesul de emitere și gestionare a identităţilor digitale al Utilizatorilor finali.

eduGAIN

serviciu de partajare şi acces la sisteme informaționale, resurse şi servicii, atît din cadrul reţelei ştiinţifico educaţionale naţionale cît şi în afara ei, utilizând entităţile informaţionale instituţionale, înregistrate în cadrul federaţiei naționale. Avantajele participării și accesului la acest serviciu sunt: posibilitatea unui punct central de autentificare și acces la serviciile partajate; posibilitatea de acces la resurse cu destinație educațional-științifică, posibilități de colaborare.